Hlášení závad Infokanál

Modul aplikace "WEGAS hlášení závad" slouží jako nástroj pro hlášení závad a malých nedostatků v obci.

Prostřed­nictvím odkazu: https://wegas.cz/portal/#/public?name=obec_hvozdna mohou občané či návštěv­níci obce odkudko­liv pomocí tohoto rozhraní oznámit například nefunkčnost veřejného osvětle­ní, zničené dopravní značení, černou skládku, rozbité lavičky, nalomený strom či poničenou zeleň, díru v chodní­ku, poškození vybavení dětského hřiště, poškozené místní komunika­ce a další drobné i větší technické závady.

30. 6. 2020 (před rokem)