2. SPLÁTKA PLATBY ZA VODU A STOČNÉ Infokanál

za období od 1. 1 . 2020 do 31. 12. 2020 je splatná do 30. 9. 2021.

Seznam poplatní­ků je vyvěšen na webových stránkách obce: obecní úřad – poplatky a platby.

30. 9. 2021 (za 12 dní)