Kontakty Kultura, vzdělání a volný čas - Farnost Hvozdná

Římskoka­tolická farnost Hvozdná

Hlavní 58, 763 10 Hvoz­dná

Duchovní správce – adminis­trátor farnosti

O. František Sedláček Mariánské náměstí 57
763 14 Zlín – Štípa
Tel.: 733 741 9­00
fastipa@ado.cz

Výuka nábožen­ství

  mobil telefon email
O. František Sedláček 603 715 2­54 733 741 9­00 fastipa@ado.cz
sr. Adéla Feitová 732 363 5­42   karmel@volny.cz

Varhaníci

Milan Přívara Tel.: 737 116 0­44
MUDr. Tomáš Kuběna Tel.: 608 751 9­76

Kostelní­ci

Jaromír Javora Tel.: 606 745 1­71
Petr Bednařík Tel.: 721 414 5­49

Pastorač­ní rada

P. František Sedláček Tel.: 733 741 9­00

Ekonomic­ká rada

Miroslav Válek Tel.: 723 481 4­74
mvalek@hvozdna.cz

Motlitby matek

Gabriela Holeňáko­vá Tel.: 728 609 2­96

Farní knihovna

Stanisla­va Javorová Tel: 571 896 1­13
trinitas@centrum.cz

Floristi­ka (květino­vá výzdoba kostela)

Stanisla­va Javorová Tel: 571 896 1­13
trinitas@centrum.cz

Klub maminek Sluníčko

CPR Vizovice, pobočka Štípa
Koordiná­tor: Hana Pu­ype
Tel: 777809434
puype@post.cz
www.vizovice.dcpr.cz