Klub maminek Sluníčko Kultura, vzdělání a volný čas - Farnost Hvozdná

Klub maminek Sluníčko byl založen v roce 2005 a patří pod Centrum pro rodinu Vizovice, o. s. Maminky se schází pravidelně každou středu v době od 9 do 11 hodin od září do června v budově fary u kostela ve Hvozdné.

Na faře mají k dispo­zici 3 místnos­ti včetně kuchyňky a sociální­ho zařízení. Herna je velmi dobře vybavená. Děti mají k hraní skluzavku s bazénem a balonky, velké molitano­vé kostky, houpačku, hrací deky, židle, stůl a tabuli na kreslení, vláčkodrá­hy, autodrá­hu, velký výběr didaktic­kých her a hraček zaměřených na rozvoj myšlení a jemné motoriky. Pro nejmenší děti nechybí ani přebalo­vací podložka, nočník, hrkávky, polohova­cí polštář apod. Při vstupu maminky platí symbolic­kých 10 Kč, za které se nakupuje káva, kapučíno, čaj, cukr, mléko apod. a drobné dárky pro hosty. S sebou si maminky nosí pouze přezůvky a pití pro děti. Program bývá sestaven tak, aby se střídaly besedy a přednášky na různá témata týkající se např. výchovy a vývoje dětí nebo prezenta­ci některých výrobků,s p­oradenstvím v oblasti kosmetiky a také výtvarnou (tvořivou­) činností. Rády mezi sebou přivítáme nové maminky i tatínky s dětmi, babičky a dědečky s vnouča­ty, nastáva­jící maminky i ty, kdo mají zájem o někte­rou z předná­šek.

Těšíme se na Vás!

CPR Vizovice, pobočka Štípa
Koordiná­tor: Hana Puype,
Tel: 777 809 4­34, puype@post.czwww.vizovice.dcpr.cz

Program Klubu maminek Sluníčko