English

Magazín ze života obce Hvozdná 4/2021

Potoky známé a zapomenuté • Jak se co jmenuje a proč • Zázračné prameny • Rybník Argalaška • Jak svět nepřichází o básníky • Divoké bylinky našich babiček

Události a aktuality

  • dnes 3 °C
  • čtvrtek 5 °C

Vítejte ve Hvozdné!

Vítám Vás na webových stránkách obce Hvozdná, která se nachází cca 10 km severovýchod­ně od města Zlína. Naše obec se rozkládá na 735 ha od malebného údolí kolem rybníku Argalaška a Hvozden­ského potoka až po naše nejvyšší místo v obci Osmek, který se nachází ve výšce kolem 340 m n. m. V obci žije necelých 1300 oby­vatel. O kultur­ní, sportovní a společen­ský život se ve spoluprá­ci s obcí stará více než deset spolků a organiza­cí.

Starosta obce
Ing. Josef Říha