Magazín 2020 Události a aktuality - Magazín Hvozdná

Magazín ze života obce Hvozdná 2020

Magazín 4/2020p­df4 MB

Magazín 3/2020p­df5 MB 

Magazín 2/2020p­df5 MB

Magazín 1/2020p­df4 MB 

Informace o Magazí­nu ze života obce Hvozdná

  • počet vydávaných kusů: 500
  • četnost vydávání: čtvrtlet­ně
  • formát: 160 × 240 mm (zvětšená A5)
  • 20 stran – barevný tisk na kvalitním křídovém papíře
  • výroba: Trinitas
  • redakční rada: Josef Říha, Miroslav Válek, Oldřich F. Krajíček, Stanisla­va Bergero­vá, Zuzana Holíková, Jaromír Javora, Jaromír Št­ach

Informace o magazí­nu na: trinitas@centum.cz