Obecní kalendář 2021 Infokanál

Vážení občané, i v letoš­ním roce Vám zastupi­telé doručí obecní kalendář na rok 2021 osob­ně až k Vám domů. V přípa­dě, že nebudete zastiže­ni, vloží Vám do poštovní schránky poukaz k jeho vyzvednu­tí.

Z důvodu propuknu­tí nemoci Covid-19 v tis­kárně, která zajišťuje tisk našich kalendá­řů, došlo k prodlou­žení jejich dodací lhůty. Kalendáře budeme doručovat pravděpo­dobně až začátkem ledna 202­1.

4. 1. 2021 (před 18 dny)