PŘERUŠENÍ PROVOZU SOKOLOVNY Infokanál

9.10. - 25.10.2020

Obec Hvozdná oznamuje, že na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995 a č. 996 o p­řijetí krizového opatření je od 9. října do 25. října 2020 PŘ­ERUŠEN PROVOZ SOKOLOV­NY.

25. 10. 2020 (neděle)