Úřední hodiny Obecního úřadu Hvozdná od 12. 10. do 25. 10. 2020 Infokanál

pondělí a středa 8-10 a 14-17 hodin

Vážení občané, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 o p­řijetí krizového opatření Vám oznamuje­me, že od 12. října do 25. října 2020 bu­dou úřední hodiny Obecního úřadu Hvozdná pouze v pondě­lí a ve středu od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 17:00 h­odin.

K vyřizo­vání svých záležitos­tí využijte prosím přednos­tně e-mailové kontakty, které naleznete na webových stránkách obce nebo telefonní číslo 577 901 0­17.

25. 10. 2020 (neděle)