Kabelová televize - kvalita signálu Infokanál

Vzhledem k množí­cím se připomín­kám na kvalitu signálu kabelové televize, bylo po již proběhlých opravách zjištěno, že problém byl zpravidla v domov­ních rozvodech, které nejsou ve správě obce. Špatný koaxiální kabel, který propojuje TV zásuvku a TV přijímač při automatic­kém ladění signálu DVB-T2 může fungovat jako anténa, který nepřijímá signál z KT, ale volně dostupný vzduchem.

Odběrate­lům KT, kteří mají s kvali­tou signálu problém tedy doporuču­jeme nejdříve provést výměnu propojo­vacího koaxiál­ního kabelu mezi TV zásuvkou a TV přijíma­čem, zkontro­lovat domovní rozvody a provést následné přeladění programů. V přípa­dě, že budou problémy přetrvá­vat, hlaste poruchu na OÚ Hvozdná, tel. 577 901 0­17.

31. 8. 2020 (za 26 dní)