Upozornění pro soukromé vlastníky lesa Infokanál

Obec Hvozdná spolu s odbor­ným lesním hospodá­řem upozorňu­je, podle lesního zákona č.289/1­995 Sb. soukromé vlastníky lesa na jejich povinnost aktivně vyhledá­vat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci. Pokud vlastník lesa na tuto povinnost nestačí, může se obrátit na pomoc nebo radu na obec, případně obecného OL­H.

17. 8. 2020 (za 12 dní)