Platba za kabelovou televizi Infokanál

za období od 30. 6. 2020 do 29. 6. 2021 je splatná v termínu do 31. 8. 2020

Cena: 1.850,–Kč/rok.

Při platbě bankovním převodem je nutno uvést variabil­ní symbol ve tvaru: 334120 + číslo domu (např. u domu č.p. 210 bude v.s. 3341202­10).

V případě nejasnos­tí volejte na telefon 577 901 0­17 nebo pište na e-mail ekonom@hvozdna.cz

31. 8. 2020 (za 26 dní)