Poplatky ze psů Infokanál

POPLATKY ZE PSŮ na rok 2020 se vybírají v termínu do 1. 4. 2020.

Za jednoho psa 100,–Kč,

za každého dalšího psa 150,–Kč (držitel psa starší 65 let 100,–Kč).

Při platbě bankovním převodem je nutno uvést variabil­ní symbol ve tvaru: 134120 + číslo domu (např. u domu č.p. 210 bude v.s. 1341202­10). V případě nejasnos­tí volejte na telefon 577 901 0­17 nebo pište na e-mail ekonom@hvozdna.cz

1. 4. 2020 (za měsíc)