Přechod na televizní vysílání DVB-T2 Infokanál

K přechodu na vysílání DVB-T2 ve Zlíně dojde 31. 5. 2020. Přechod v rámci naší kabelové televize připravujeme. Uživatelé kabelové televize Hvozdná budou v průběhu měsíce března informováni o dalším postupu.

V přípa­dě, že máte v plánu pořídit si nový televizní přijímač, dejte si pozor, aby zařízení mělo nejen DVB-T2, ale přímo DVB-T2 HEVC/H.265­. Pozná­te ho podle označení DVB-T2 ověřeno – kulaté samolepky s logem CRA, která dokazuje, že byl přijímač ověřený Českými Radioko­munikace­mi a testem pro příjem nového vysílání úspěšně prošel. 

Jestli vaše zařízení již umožňuje přijímat signál DVB-T2 si můžete ověřit na interne­tových stránkách: https://www.dvbt2overeno.cz/overeni

31. 5. 2019 (před 9 měsíci)