Dotazník - Strategie rozvoje obce Hvozdná Infokanál

Vážení spoluobčané, obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při zpracování Strategie rozvoje naší obce.

Jde o dlouho­dobý plán rozvoje, který je zároveň důležitým předpokla­dem pro úspěšné čerpání státních i evrop­ských dotací na realizaci nejrůzněj­ších projektů. Tímto Vás chceme oslovit s žádostí o zodpo­vězení krátkého dotazní­ku, který nám pomůže zjistit, co Vás nejvíce trápí a následně tyto požadavky zahrnout do strategic­kého plánu. Tento dotazník můžete vyplnit v tištěné podobě a odevzdat na obecním úřadě nebo elektro­nicky na interne­tových stránkách ob­ce.

Moc děkuji za Vaši spoluprá­ci

Ing. Josef Říha, starosta obce Hvozdná

Dotazník ke stažení:

Dotazník­pdf453 kB

Odkaz pro vyplnění elektro­nického formulá­ře:

Doporuču­jeme použití prohlíže­če Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8uf-OUl3JuE6q85ece_HOI8o-4q5MvPQD7Olj8Flrb6xLMw/viewform?vc=0&c=0&w=1

31. 1. 2020 (za 6 dní)