KAŽDOROČNÍ PŘEOČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Infokanál

V sobotu 21. 9. 2019 od 9:00 do 9:20 hodin na Osmeku a v 9:30 hodin u kostela.

V případě zájmu je možné psa i očipo­vat (povinnost od 1. 1. 2020­).

Nezapomeň­te vzít s sebou očkovací průkaz psa.

Veterinár­ní ordinace Slušovi­ce

21. 9. 2019 (sobota)