Omezení provozu vodovodu a kanalizace Infokanál

2.9. - 30.11.2019

Vážení občané, v období od 2. 9. do 30. 11. 2019 bude probíhat v obci výměna kanaliza­ce a vodovodu v ul. Hlavní od křižovat­ky na Osmeku po dům č.p. 192 (pod Sokolov­nou) a výměna vodovodu v ul. Úzká. Během této doby bude docházet ke krátkodo­bým odstávkám vodovodu a kanaliza­ce v této lokalitě. Případná delší odstávka by byla konzulto­vána s vlastní­ky dotčených nemovitos­tí. Omlouváme se za případné problémy a děkujeme za spoluprá­ci během probíha­jících prací. Obec Hvozdná

30. 11. 2019 (za 9 dní)