Bioodpad - větve - upozornění Infokanál

Žádáme občany, aby do kontejne­rů na bioodpad nevhazo­vali ani drobné větve, ale ukládali je vedle těchto kontejne­rů. Děkujeme.

25. 7. 2019 (před 27 dny)