Poplatky a platby lze uhradit: Infokanál

  • v hotovos­ti na pokladně OÚ Hvozdná u paní Husté, a to POUZE v oteví­rací době pokladny: v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do­17.00 ho­din a v pátek od 8.00 do­10.00 ho­din. Mimo otevírací dobu nebude platba přijata!!! PŘINESTE PROSÍM DROBNÉ PENÍZE.
  • bankovním převodem na účet Obce Hvozdná č.ú.18233­6495/0300. U této platby je nutno uvést variabil­ní symbol.

28. 8. 2019 (za 7 dní)