POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD na rok 2019 Infokanál

se vybírají v termínu do 28. 8. 2019.

Z důvodu zavedených slev za třídění odpadů si částku k úhradě vyžádejte telefonic­ky na čísle 577 901 0­17 nebo na e-mailu ekonom@hvozdna.cz. Při platbě obdržíte pytle na tříděný od­pad.

28. 8. 2019 (za 7 dní)