Hvozdenský kalendář Infokanál

Připomí­náme občanům, kteří si dosud nevyzve­dli „Hvozden­ský kalendář“, že si ho mohou vyzvednout v úřední hodiny na Obecním úřadě Hvozdná.

Každé číslo popisné a evidenční si může vyzvednout jeden výtisk kalendá­ře.

8. 4. 2019 (před měsícem)