Upozornění obce - rekonstrukce chodníků Infokanál

V rámci stavby: „Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná – SO 01 Hvozdná oprava chodníku silnice III/4913“ byly dne 8. 4. 2019 zahájeny práce na chodnících podél hlavní silnice - ulice Hlavní.

Žádáme občany, aby respekto­vali příslušné dopravní značení a dbali bezpečnos­ti své i svých d­ětí.

Upozorňu­jeme občany, kteří mají v uvedené části vjezdy k RD, že průjezd přes staveniš­tě nebude možný. Svá vozidla po tuto dobu parkujte na parkoviš­tích ob­ce.

8. 4. 2019 (před 3 měsíci)