Štěpkování u rodinných domů Infokanál

každý poslední pátek v měsíci

Zájemci se mohou průběžně hlásit v kance­láři OÚ Hvozdná nebo na tel. 577 901 0­17.

1. 3. 2019 (před 7 měsíci)