Štěpkování u rodinných domů Infokanál

Poslední štěpkování v letošním roce proběhne 22. listopadu 2019

Zájemci se mohou průběžně hlásit v kance­láři OÚ Hvozdná nebo na tel. 577 901 0­17.

22. 11. 2019 (pátek)