Poplatky a platby Infokanál

a jak je uhradit?

  • v hotovos­ti na pokladně OÚ Hvozdná u paní Husté, a to pouze v oteví­rací době pokladny: v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 ho­din a v pátek od 8.00 do 10.00 ho­din. Mimo otevírací dobu nebude platba přijata!!!

PŘINESTE PROSÍM DROBNÉ PENÍZE.

  • bankovním převodem na účet Obce Hvozdná č.ú. 1823364­95/0300. U této platby je nutno uvést variabil­ní symbol,kt­erý naleznete v uveřej­něných seznamech na webu obce a nástěnkách ob­ce.

29. 4. 2019 (za 7 dní)