UPOZORNĚNÍ - poplatky ze psů na rok 2019 Infokanál

upozorňujeme poplatníky, kteří poplatek dosud neuhradili, aby tak učinili nejpozději do 15. 4. 2019

Za jednoho psa 100,–Kč, za každého dalšího psa 150,–Kč.

Při platbě bankovním převodem je nutno uvést variabil­ní symbol ve tvaru: 134119 + číslo domu (např. u domu č.p. 210 bude v.s. 1341192­10).

V případě nejasnos­tí volejte na telefon 577 901 0­17 nebo pište na e-mail ekonom@hvozdna.cz

15. 4. 2019 (před 7 dny)