POPLATKY ZE PSŮ na rok 2019 Infokanál

se vybírají v termínu do 1. 4. 2019.

Za jednoho psa 100,–Kč, za každého dalšího psa 150,–Kč.

Při platbě bankovním převodem je nutno uvést variabil­ní symbol ve tvaru: 134119 + číslo domu (např. u domu č.p. 210 bude v.s. 1341192­10).

V případě nejasnos­tí volejte na telefon 577 901 0­17 nebo pište na e-mail ekonom@hvozdna.cz

1. 4. 2019 (za měsíc)