Odstranění větví stromů a keřů, které zasahují do chodníků a místních komunikací Infokanál

Žádáme všechny vlastníky či uživatele pozemků o odstra­nění větví stromů a keřů, které zasahují do chodníků a místních komunika­cí, aby se zamezilo škodám na obecní technice při provádění zimní údržby.

Děkujeme za spoluprá­ci.

Obecní úřad Hvozdná

3. 12. 2018 (před 14 dny)