Odpalování zábavné pyrotechniky Infokanál

S ohledem na bezpečnost osob a majetku Vás žádáme, abyste nezapom­něli na základní pravidla:

  • pyrotechni­ku nakupujte pouze legální, řiďte se pokyny uvedenými v návodu
  • doma ji neskladuj­te poblíž krbů, kamen, svíček apod.
  • s pyrotechni­kou manipuluj­te vždy zásadně na volném prostran­ství, v dosta­tečné vzdálenos­ti od dalších objektů, aby nemohlo dojít např. k vniknu­tí výbušnin do oken či zapálení střechy;

NEODPALUJ­TE PYROTEC­HNIKU V ÚZKÝCH ULIČKÁCH MEZI DOMY !

  • se zábavnou pyrotechni­kou nemají manipulo­vat děti, poučte je, aby nesbíraly použitou nebo nevybuchlou pyrotechni­ku
  • nesnažte se znovu zapálit pyrotechni­ku, která selhala
  • nenechá­vejte na svých balkonech, zahradách a u domů věci, které by mohla zbloudilá rachejtle snadno zapálit
  • pamatujte na bezpečí svých čtyřnohých miláčků, zejména psi a kočky při nadměrném hluku výrazně trpí

Věříme, že dodržením základních pravidel si oslavy příchodu nového roku všichni užijeme bez zranění a škod na majetku.

Obecní úřad

31. 12. 2018 (za 14 dní)