Nabídka pronájmu Hospůdky U Janů Infokanál

Nabízíme k pronáj­mu Hospůdku U Janů s veške­rým zařízením hospody i kuchyně k 2. 1. 2019.

Více informací na tel. 721 019 0­45.

Zdeňka Janů

9. 12. 2019 (za 12 měsíců)