PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE Infokanál

Z celkového počtu 1011 voličů odvolilo 571, což je 56,48%.

Celkový počet hlasů pro jednotli­vé strany: Volební strana č. 1– Křesťan­ská a demokra­tická unie – Českoslo­venská strana lidová získala 2548 hl­asů

Volební strana č. 2 – Společně za spokojené žití v obci a další rozvoj Hvozdné s podpo­rou ČSSD získala 1540 hl­asů

Volební strana č. 3 – Hvozden­ští nezávislí získala 3252 hl­asů

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPI­TELSTVA:

KDU – ČSL

Jarmila Nečasová 261 hla­sů

Petr Daněk 252 hla­sů

Vladimír Jonášek 217 hla­sů

Ladislava Závadová 190 hla­sů

Petr Maštalíř 176 hla­sů

Spol. za spok. žití Hvozdná – ČSSD

Josef Říha 183 hla­sů

Kateřina Kasalová 168 hla­sů

Miroslav Sovadina 160 hla­sů

Hvozden­ští nezávis­lí

Jaromír Štach 366 hla­sů

Robert Tomšů 295 hla­sů

Jan Hrazdira 284 hla­sů

Miroslav Sovadina 242 hla­sů

Marek Ajgl 219 hla­sů

Karel Šmakal 174 hla­sů

Miluše Štelcová 179 hla­sů

6. 10. 2018 (před 12 dny)