PŘEOČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ Infokanál

proběhne v sobotu 22. 9. 2018

od 9.00 do 9.15 ho­din na parkoviš­ti na Osmeku

a od 9.30 ho­din na parkoviš­ti u kostela

Nezapomeň­te vzít s sebou očkovací průkaz psa.

Veterinár­ní odinace Slušovi­ce

22. 9. 2018 (dnes)