Upozornění Obce Hvozdná a SDH Hvozdná Infokanál

Obec Hvozdná a SDH Hvozdná upozorňu­jí občany, aby se z důvodu přetrvá­vajícího sucha a vysokých teplot vyvarova­li aktivit, který by mohly vyvolat po­žár:

  • nerozdě­lávat oheň ve volné přírodě
  • nevypalo­vat trávu
  • neodhazo­vat cigareto­vé nedopalky na zem
  • nepouží­vat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřené­ho ohně.

10. 8. 2018 (před 7 dny)