POZVÁNKA NA ZÁJEZD Českého zahrádkářského svazu Hvozdná Infokanál

v pátek dne 24. 8. 2018

6.00 od­jezd z Osmeku, autobus zastaví na všech autobuso­vých zastávkách

8.30 Vel­ké Losiny – SEMPRA

10.00 Zá­mek Velké Losiny

11.00 Od­jezd Hanušovi­ce – pivovar

11.30 O­běd

14.00 Pi­vovar exkurze s ochut­návkou piva

15.00 Mu­zeum v pivova­ru

16.30 Od­jezd domů

20.00 Ve­čeře Hvozdná u Janů

Cena zájezdu: 250,– Kč členové, 350,– Kč ostatní účastní­ci. V ceně vstupné v pivova­ru, večeře u Janů.

Přihlášky u p. Martoniho a p. Bednaříka do 19. 8. 2018

24. 8. 2018 (za 7 dní)