Odpusť Natašo Infokanál

První letošní premiéra hvozdenských ochotníků.

Dítě sevřené komunis­tickou propagan­dou, hrdý vedoucí komsomo­lu, voják ve službách ruské KGB. To vše je hlavní hrdina Sergej Dakov. Syrový příběh, který svou jevištní podobu získal dramati­zací Aleny Herman podle stejnoj­menného románu ,, Odpusť, Natašo!“. Příběh, který se časem promění v prozře­ní a v touhu uniknout před komunis­tickým režimem, ale také před sebou samým. Děj autobio­grafické­ho vyprávění autora a hlavního hrdiny se odehrává na pozadí 70. let 20. sto­letí, kdy svoboda člověka byla v komunis­tickém Rusku zcela potlače­na.

Minimalis­tické řešení scény a důraz na slovní sdělení je doplněno výraznou hudební a světelnou složkou, která jen podtrhuje syrovost příběhu.

Hru Odpusť Natašo hrajeme v pátek 27. dubna 2018 a 4. května 2018 od 19:30 v sále divadla ve Hvozdné.

Rezervace vstupenek zde.

27. 4. 2018 (pátek)