Poplatky lze uhradit: Infokanál

  • v hotovos­ti na pokladně OÚ Hvozdná

u paní Staffové, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 ho­d. a od 12.30 do 17.00 ho­d., v pátek od 8.00 do 10.00 ho­d.

PŘINESTE PROSÍM DROBNÉ PENÍZE A DODRŽUJ­TE ÚREDNÍ HODINY!!!

  • bankovním převodem na účet Obce Hvozdná č.ú. 1823364­95/0300.

U této platby je nutno uvést variabil­ní symbol, který naleznete v uveřej­něných seznamech na webu obce a nástěnkách ob­ce.

18. 4. 2018 (za 24 dní)