Stočné za období od 30. 9. 2017 do 31. 12. 2017 Infokanál

je splatné v termínu do 18. 4. 2018

Seznam poplatní­ků je vyvěšen na webových stránkách obce: služby –vodovod a kanaliza­ce –vodné a stočné: pod názvem „Seznam plateb za stočné za 10 –12/2017“, na nástěnce v obchodě na Osmeku a na autobuso­vé zastávce u staré hasičské zbrojni­ce.

18. 4. 2018 (za 24 dní)