POPLATKY ZA VODU za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Infokanál

se vybírají v termínu do 18. 4. 2018. Cena za m³ je 46,-Kč

Seznam poplatní­ků je vyvěšen na webových stránkách obce: služby – vodovod a kanaliza­ce – vodné a stočné: pod názvem „Seznam plateb za vodu za rok 2017“, na nástěnce v obchodě na Osmeku a na autobuso­vé zastávce u staré hasičské zbrojni­ce.

18. 4. 2018 (za 24 dní)