POPLATKY ZE PSŮ na rok 2018 Infokanál

se vybírají v termínu do 30. 3. 2018.

Za jednoho psa 100,–Kč, za každého dalšího psa 150,–Kč.

Při platbě bankovním převodem je nutno uvést variabil­ní symbol ve tvaru: 134118 + číslo domu (např. u domu č.p. 210 bude v.s. 1341182­10). V případě nejasnos­tí volejte na telefon 577 901 0­17 nebo pište na e-mail ekonom@hvozdna.cz

30. 3. 2018 (pátek)