Upozornění pro majitele psů v obci Infokanál

Vzhledem k množí­cím se případům porušení vyhlášky obce, upozorňu­jeme majitele psů na dodržová­ní obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 o udržo­vání veřejného pořádku v obci, článek 3., Povinnos­ti držitelů psů, a to zejména:

• Nedovolit volnému pobíhání psů v obci !!!

• Dbát, aby pes neznečiš­ťoval veřejná prostran­ství, pokud se tak stane je povinnost držitele psa tyto nečistoty odstranit !!!

9. 2. 2018 (před 9 dny)