Prosba Infokanál

Žádáme občany, kteří mají ve svém fotoarchi­vu historic­kou fotogra­fii „památní­ku svobody pod kostelem i s lípa­mi“, aby kontakto­vali Obecní úřad Hvozdná, tel. 577 901 0­17. Pře­dem děkujeme za spoluprá­ci.

1. 12. 2017 (před 3 měsíci)