Nařízení Státní veterinární správy ze dne 8.11.2017 Infokanál

Upozorňu­jeme všechny chovatele prasat, že dle Nařízení Státní veterinár­ní správy ze dne 8.11.2017 se ve vysoce rizikové oblasti (patří sem i k.ú. Hvozdná) všem chovate­lům prasat s výjim­kou registro­vaných hospodář­ství

  1. nařizuje nejpozdě­ji do 1. 12. 2017 porazit všechna prasata v jejich hospodář­ství,
  2. dnem 1. 12. 2017 zakazuje chovat prasata.

Komplet­ní nařízení je zveřejně­no na úřední desce ob­ce.

10. 11. 2017 (před 14 dny)