Státní veterinární správa oznamuje Infokanál

že v oblasti vymezené komunika­cí Zlín – Fryšták – Lukov – Hrobice – Slušovi­ce – Lípa – Zlín je v součas­né době prováděn v souvis­losti s výsky­tem Afrického moru prasat ODLOV NEMOCNÉ ČERNÉ ZVĚŘE VE SPOLUPRÁ­CI S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLI­KY.

DO VYMEZENÉ­HO ÚZEMÍ tzv. VYSOCE RIZIKOVÉ OBLASTI PLATÍ NADÁLE ZÁKAZ VSTUPU!!! Důvodem je vlastní bezpečnost a zajištění klidu vdané oblasti, aby se nákaza nerozší­řila na další území kra­je.

Žádáme občany, aby uvedené opatření respekto­vali a pomohli tak klikvida­ci této velmi nebezpeč­né nákazy.

10. 10. 2017 (před 2 měsíci)