ROZHODNUTÍ hejtmana Zlínského kraje č. 1 Infokanál

o vyhlášení stavu nebezpečí z důvodu nebezpečí rozšíření afrického moru prasat

Stav nebezpečí je vyhlášen na období 31.7.2017 do 29.8.2017 na území katastru obcí Březová, Fryšták, Hrobice, Hvozdná, Lípa, Lukov, Ostrata, Slušovi­ce, Veselá, Zlín, Želecho­vice nad Dřevnicí.

Rozhodnu­tím č. 2 o změně krizových opatření ze dne 8.8.2017 je stanoven: zákaz vstupu do extravi­lánu obcí vymezené­ho území s vyjím­kou vlastníků nemovitos­tí při výkonu vlastnic­kých práv, myslivců a myslivec­kých hospodářů při zajišťo­vání opatření k zameze­ní šíření afrického moru prasat a dalších osob dle povolení starosty ob­ce.

Toto rozhodnu­tí nabývá účinnosti 9. 8. 2017 ve 12.00 ho­d.

9. 8. 2017 (před 10 dny)