Informace k MESOH Infokanál

Vážení občané,

v nejbliž­ších dnech dostanete do vašich poštovních schránek obálku s infor­macemi a pokyny k nově zaváděné­mu systému MESOH (Motivač­ní a evidenční systém pro odpadové hospodář­ství), o němž jste se již mohli dočíst v Magazí­nu Hvozdná č. 1/2017.

Prosíme Vás o důsled­né nastudo­vání těchto informa­cí !!!

Spuštění systému je již od 1. 5. 2017.

V rámci zavádění tohoto systému bude od čtvrtka 20. 4. do konce měsíce dubna probíhat polepová­ní popelnic čárovými kódy. Prosíme proto občany, aby popelni­ce, které využívají k odvozu odpadu přichys­tali před plot svého domu, aby zaměstna­nec obce p. Marcel Řihák mohl provést jejich označení.

Popelni­ce, které nebudou označeny těmito čárovými kódy nebudou při svozech vyváženy.

Děkujeme za pochopení a spoluprá­ci.

Obec Hvozdná

20. 4. 2017 (před 11 dny)