Informace k poplatkům a platbám Infokanál

Nově je u platby za vodné a stočné možnost úhrady ve dvou splátkách, pokud je platba vyšší než 500 Kč. 1. splát­ka do 30.4.2021 a druhá splátka do 29.9.2021.

Upozorňu­jeme na nové číslo účtu pro úhrady poplatků a plateb: 2173377­55/0300.

Poplatky a platby lze uhradit:

  • bankovním převodem na účet Obce Hvozdná – POZOR ZMĚNA č.ú. 2173377­55/0300. U této platby je nutno uvést variabil­ní symbol, který naleznete v uveřej­něných seznamech na webu obce a nástěnkách ob­ce.

    Vzhledem k epide­miologic­ké situaci použijte prosím přednos­tně platbu převodem.

  • v hotovos­ti na pokladně OÚ Hvozdná, a to pouze v oteví­rací době pokladny: v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 ho­din a v pátek od 8.00 do 10.00 ho­din. Mimo otevírací dobu nebude platba přijata! PŘINESTE PROSÍM DROBNÉ PENÍZE.

30. 4. 2021 (za 18 dní)