Platby za vodu za rok 2020 Infokanál

(celá částka nebo 1.splátka) se vybírají v termínu do 30. 4. 2021. Cena za m³ je 49,- Kč.

Seznam poplatní­ků je vyvěšen na webových stránkách obce: služby – vodovod a kanaliza­ce – vodné a stočné: pod názvem „Seznam plateb za vodu za rok 2020“, na nástěnce v obchodě na Osmeku a na autobuso­vé zastávce u staré hasičské zbrojni­ce.

30. 4. 2021 (za 18 dní)