Zapisování stavů vodoměrů Infokanál

Pracovní­ci Obce Hvozdná z důvodu nemoci nezapiso­vali stavy vodoměrů v pláno­vaném termínu.

Budou ZAPISOVAT STAVY VODOMĚRŮ od pondělí 11. 1. 2021.

Žádáme tímto občany o zpřís­tupnění vodoměrů.

Děkujeme.

11. 1. 2021 (před 11 dny)