Vodovod a kanalizace Služby a správa obce - Služby

Povolení k provo­zování a nakládání VaK

Jonášek – odborný zástupce pro provoz VaKpdf628 kB Kanaliza­ce – povolení k provo­zováníp­df137 kB Kanaliza­ce – povolení k vypou­štění OVpdf1 MB Kanaliza­ce – prodlou­žení povolení k vypou­štění OVpdf2 MB

Žádosti VaK

Postup k připo­jení k VaKpdf93 kB Přípojko­vý list – kanaliza­cepdf98 kB Přípojko­vý list – vodovod­pdf114 kB Žádost o přípoj­ku – kanaliza­cepdf97 kB Žádost o přípoj­ku – vodovod­pdf96 kB

Smlouvy VaK

Smlouva pitná voda – občanép­df49 kB Smlouva pitná voda – firmypdf48 kB Smlouva odpadní voda – občanép­df50 kB Smlouva odpadní voda – firmy – výpočet dle směrných číselpdf66 kB Smlouva odpadní voda – firmy – výpočet dle vodoměrup­df63 kB

Vodné a stočné

SEZNAM PLATEB ZA VODU ZA ROK 2018pdf­600 kB SEZNAM PLATEB ZA STOČNÉ ZA ROK 2018pdf­691 kB Vodné a stočné 2018pdf­338 kB Celkové vyúčtová­ní vodného a stočného 2018pdf­1 MB

Vodné a stočné 2019pdf­36 kB Žádost o osvobo­zení/úle­vu z platby stočného v obci Hvozdnáp­df256 kB Osvoboze­ní a úlevy od platby stočnéhop­df430 kB

Provozní řád vodovodu

Titulní listpdf2 MB Tecnická zprávap­df222 kB Situace 1pdf1 MB Situace 2pdf490 kB Situace 3pdf531 kB Situace 4pdf472 kB Schémap­df136 kB

Provozní řád kanaliza­ce

Titulní listpdf48­9 kB Technic­ká zprávap­df183 kB Situace 1pdf1 MB Situace 2pdf387 kB Situace 3pdf387 kB Situace 4pdf503 kB Situace 5pdf303 kB

Plán finacová­ní obnovy VaK

Titulní listpdf12 MB Technic­ká zprávap­df116 kB Příloha 1pdf48 kB Příloha 2pdf56 kB Výkres kanaliza­cepdf1 MB Výkres vodovodup­df589 kB Výpis usnesení zastupi­telstva obcepdf218 kB