Obecní úřad Služby a správa obce

Adresa Obec Hvozdná
Hlavní 210
763 10 Hvoz­dná
Telefon +420 57­7 901 0­17
Fax +420 57­7 901 5­73
00283991
DIČ CZ00283­991
Bankovní spojení 1823364­95/0300 (ČSOB)
Datová schránka b4kbdxs

Úřední hodiny

Pondělí a Středa
8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00

Kontakty obce

Starosta Miroslav Válek mvalek@hvozdna.cz
Místosta­rosta Ing. Jaromír Štach mistostarosta@hvozdna.cz
Podatelna   podatelna@hvozdna.cz
Účetní   ekonom@hvozdna.cz
Technický pracovník obce Ing. Miloš Drašar mdrasar@hvozdna.cz

Členové zastupi­telstva obce

 • Petr Daněk
 • MUDr. Bohuslav Škubal CSc.
 • Jan Hrazdira
 • Karel Chromek
 • Ing. Vladimír Jonášek
 • MUDr. Pavel Kacr
 • Šárka Lošťáková
 • Ing. Jarmila Nečasová
 • Ing. Josef Říha
 • Ing. Miroslav Sovadina
 • Robert Tomšů
 • Karla Vrlová
 • Ladislava Závadová

Členové rady obce

Starosta Miroslav Válek
Místosta­rosta Ing. Jaromír Štach
Radní Jan Hrazdira
Ing. Miroslav Sovadina
Ladislava Závadová

Předsedo­vé komisí a výborů

Finanční výbor Ing. Miroslav Sovadina
Kontrolní výbor Jan Hrazdira
Kulturní komise Ladislava Závadová
Komise zeměděl­ská a pro životní prostředí Ing. Josef Říha