Základní a mateřská škola Kultura, vzdělání a volný čas

Základní škola a Mateřská škola Hvozdná, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Hvozdná

Adresa Hlavní 19,
763 10 Hvoz­dná
Telefon 577 901 0­16
Ředitelka Mgr. Věra Krajíčko­vá
E-mail zshvozd@zlinedu.cz
Web www.zshvozdna.cz