On-line katalog Kultura, vzdělání a volný čas - Obecní knihovna

On-line katalog Vám nabízí možnost vyhledávat v katalogu našeho knihovního fondu 24 hodin denně.

Můžete v něm zjistit, jestli se ve fondu naší knihovny nachází titul, který vás zajímá. Dále můžete u každého titulu vyhledat, je-li právě volný, či zda je vypůjče­ný. V takovém případě si jej můžete rezervo­vat. Náš katalog najdete ve společnos­ti katalogu Městské knihovny Fryšták a 6 místních a obecních knihoven, pro které fryštácká knihovna vykonává regionál­ní funkce.

Vstup do katalogu

Návod pro vyhledání

  1. Vstupte do katalogu.
  2. Pod nadpisem „On-line katalog – zadání dotazu:" se hned na prvním řádku nachází tato slova: „Vyhledá­vat : Fryšták – všechny dokumen­ty". Klikněte na trojúhel­ník, který najdete vpravo od nich.
  3. Zvolte možnost „Hvozdná".
  4. Nyní už můžete v katalo­gu Místní knihovny ve Hvozdné podle libovol­ných kritérií začít vyhledá­vat.